WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ i CERTYFIKACJI EEA

IMPLEMENT

 

Jedną z sześciu gmin, które w ramach projektu Implement H2020 project, będą wdrażać w Polsce system zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award jest Gdynia. W tym celu powołany został Zespół Energetyczny, w skład którego wchodzą przedstawiciele wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni, realizujących zadania z zakresie polityki energetycznej, klimatycznej i transportowej.
Odoo text and image block
 Odoo image and text block
14 września odbyło się I spotkanie Zespołu Energetycznego z doradcami EEA z KAPE, w trakcie którego omówiono kolejne etapy procesu EEA, zaprezentowano narzędzie EEA, katalog kryteriów oraz ustalono dalsze kroki w procesie.