Warsztaty tematyczne projektu EU-HEROES

eu-heroes

W ramach realizacji działań projektu EU-HEROES, mających również na celu zaangażowanie odpowiednich interesariuszy, 20 września br. w Atenach odbyły się warsztaty tematyczne. Spotkanie zostało zorganizowane przez greckiego partnera: CRES - The Centre for Renewable Energy Sources and Saving.

Celem warsztatu było poinformowanie kluczowych interesariuszy z sektora fotowoltaiki takich jak: przedstawiciele branży PV, stowarzyszenia branżowe i instytucje pozarządowe, operatorzy sieci elektroenergetycznych, środowisko naukowe i akademickie, jak również decydenci, o projekcie EU-HEROES i jego przewidywanych rezultatach. Jednocześnie konsorcjum projektu miało na celu uzyskanie od uczestników cennych informacji dotyczących problemów, z jakimi obecnie borykają się zarówno społeczności posiadające instalacje fotowoltaiczne, jak i indywidualne gospodarstwa domowe czy przedsiębiorcy.

Podczas warsztatów omówiono wiele obecnie interesujących tematów m.in.:

  •           Możliwości magazynowania energii obecnie i w przyszłości;

  •           Stosowane modele biznesowe oparte na net-meteringu i autokonsumpcji;

  •           Wpływ instalacji fotowoltaicznych na sieć elektroenergetyczną;

  •           Możliwości w zakresie DSM;

  • ·        Inteligentne systemy energetyczne.

Dodatkowo zostały zaprezentowane inne międzynarodowe projekty dotyczące fotowoltaiki
i magazynowania energii takie jak StoRES Project i PV-ESTIA.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi prezentacjami i śledzenia oficjalnej strony projektu.

DORFINGER - project overview


markou - energy communitties

Gakis - Storage and Demand Side Management

Papanikolaou - Power Electronics

Papagiannis - StoRES project

Christoforidis - PV-ESTIA project

Kotsampopoulos - Towards Smart Energy Systems


Program EU-HEROES-thematic-workshop-Athens