WARSZTATY

winwind

20 marca 2020 r. w miejscowości Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie) odbyły się warsztaty tematyczne projektu WinWind, kończące cykl spotkań dyskusyjnych prowadzonych w ramach projektu. Pomimo trudności związanych z zaistniałą sytuacją udało się przeprowadzić w dość okrojonym, lecz eksperckim gronie dyskurs dotyczący zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych w Polsce. Omówiono również w szerszym kontekście możliwości jakie niesie za sobą zawiązywanie tego typu kooperatyw, w szczególności dla energetyki wiatrowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

  • władz Gminy Zalewo,

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

  • IEN Energy,

  • Krajowej Agencji Poszanowania Energii,

  • oraz niezależny ekspert.

Dziękujemy wszystkim interesariuszom dotychczasowych spotkań dyskusyjnych za uczestnictwo i cenny wkład merytoryczny. Zebrane informacje i postulaty zostaną wykorzystane do sformułowania rekomendacji dla decydentów na szczeblach europejskim, krajowym i regionalnym.

Więcej informacji na temat projektu WinWind dostępne jest na stronie: http://winwind-project.eu/

Inż. Piotr Nowakowski – pnowakowski@kape.gov.pl

Dr inż. Ryszard Wnuk – rwnuk@kape.gov.pl