VI seminarium pt. „Efektywność Energetyczna – konieczność i szansa polskiej gospodarki”

ODYSSEE-MURE 2015.

Uprzejmie zapraszamy na VI seminarium pt. „Efektywność Energetyczna – konieczność i szansa polskiej gospodarki”, organizowane w ramach projektu Komisji Europejskiej ODYSSEE-MURE 2015. Seminarium, odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. w godz. 9:00-14:00, w Głównym Urzędzie Statystycznym, I piętro, blok C, sala konferencyjna 149.Projekt ODYSSEE – MURE, realizowany jest od ponad 20 lat, obecnie przez partnerów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, a z udziałem Polski od 2002 roku. W projekcie ze strony Polski uczestniczą Główny Urząd Statystyczny i Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Głównymi celami projektu, poza aktualizacją wskaźników efektywności energetycznej (zasilanie bazy ODYSSEE) i opisów działań podejmowanych na jej rzecz (baza MURE) jest budowa zdolności rozumiana jako dostarczenie podmiotom zewnętrznym narzędzi do lepszego rozumienia problematyki efektywności energetycznej w celu szerszego korzystania z wyników prac z tej dziedziny oraz stworzenie nowych narzędzi analitycznych służących ocenie wpływu efektywności energetycznej na inne aspekty gospodarcze i społeczne (więcej o projekcie TU).

Liczymy na Państwa uczestnictwo. 

Prosimy o wypełnienie i odesłanie Karty uczestnictwa [KLIKNIJ].  

Aktualny program seminarium można pobrać pod tym adresem [KLIKNIJ]  


Celem projektu ODYSSEE-MURE 2015 jest wszechstronne monitorowanie trendów zużycia energii i efektywności energetycznej, a również działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w sektorach gospodarek wszystkich krajów europejskich. Innowacyjność i oryginalność projektu polega na badaniu sektorów gospodarki każdego kraju europejskiego i użytkowników końcowych energii z wykorzystaniem jednolitej i zharmonizowanej metodyki, opracowanej w projekcie. ODYSSEE-MURE dostarcza narzędzi pomocnych do obliczania stopnia realizacji krajowych i europejskich celów w zakresie efektywności energetycznej, które były raportowane w 3 (trzecich) Krajowych Planach dotyczących efektywności energetycznej.