UWAGA! Przedłużamy termin wysyłania zgłoszeń dot. KLASTRÓW ENERGII

PUBLENEF

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) serdecznie zaprasza członków klastrów energii do współpracy przy projekcie PUBLEnEf, realizowanym w ramach programu Horyzont 2020. Zachęcamy do podzielenia się z KAPE informacjami o Państwa trudnościach i wyzwaniach, przed którymi stanęli Państwo na etapie zakładania i rozwoju klastra energii. Niezmiernie miło będzie nam, jeżeli dodatkowo zechcą Państwo podzielić się z nami rozwiązaniami, które wprowadzili Państwo w klastrach energii.

Przekazane informacje pozwolą wzbogacić opracowywany w ramach projektu dokument, który będzie zawierał zbiór wytycznych – kroków i działań, jakie należy podjąć, aby skutecznie zrealizować cele gmin związane z klastrami energii i gospodarką energii, w tym poprawą bezpieczeństwa energetycznego, efektywnością energetyczną, poprawą jakości powietrza i rozwojem energetyki rozproszonej.

Wspólnie możemy stworzyć zbiór rozwiązań przydatnych podczas zawiązywania i rozwijania klastrów energii.

Zgłoszenie można pobrać tutaj

Miejsce zgłoszeń: publenef@kape.gov.pl

NOWY TERMIN ZGŁOSZEŃ 23 września 2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem publenef@kape.gov.pl.

„     https://www.kape.gov.pl/page/wsparcie-w-rozwoju-klastrow-energii


O PROJEKCIE

PUBLEnEf to projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest wsparcie władz publicznych we wdrażaniu i realizacji zrównoważonych polityk energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej, poprzez m.in. wykorzystanie najlepszych praktyk wdrożonych w krajach członkowskich na poziomie administracji lokalnej, regionalnej i krajowej.

Polskim przykładem opisywanym w ramach projektu jest Klaster Energii Gminy Górniczo-Rolniczej Gierałtowice. Jako, że jednym z celów dokumentu jest wzmocnienie możliwości współpracy instytucji publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, dokument wypracowany w Polsce chcemy uzupełnić o doświadczenie innych klastrów energii.

Spodziewane rezultaty projektu:

identyfikacja potrzeb na poziomie administracji lokalnej, regionalnej i krajowej w zakresie polityk efektywności energetycznej,
zebranie najlepszych praktyk oraz narzędzi służących realizacji ww. potrzeb oraz wdrożenie ich w innych krajach, regionach i gminach,
stworzenie wytycznych w obszarze efektywnego wdrażania polityk, usprawnienie przepływu informacji przez wszystkie szczeble administracji publicznej.
Więcej informacji o projekcie:
https://www.kape.gov.pl/page/publenef
http://publenef-project.eu/