szkolenie pierwszej grupy ukraińskich ekspertów audytu energetycznego

EETAP

W Warszawie wystartowało szkolenie pierwszej grupy ukraińskich ekspertów audytu energetycznego w ramach programu szkoleniowego E-ETAP

W dniu 12 listopada 2019 roku, w Jabłonnej koło Warszawy w XVII-wiecznym Pałacyku należącym do Polskiej Akademii Nauk, rozpoczęło się szkolenie ukraińskich specjalistów ds. audytu energetycznego. W szkoleniu bierze udział pierwsza grupa dwudziestu doświadczonych audytorów energetycznych budynków, którzy przygotowują się do roli wykładowców w tej specjalności. Docelowo planowane jest wyszkolenie w Polsce łącznie grupy 60 wykładowców, którzy będę następnie szkolili 340 kandydatów na audytorów energetycznych budynków na terenie całej Ukrainy. Do Polski przybyli inżynierowie z 9 oblasti (województw) Ukrainy. Projekt szkoleniowy, który będzie realizowany do końca 2020 roku, jest w całości finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt E-ETAP jest realizowany we współpracy z GIZ, Niemcy w ramach projektu : „Підтримка Фонду енергоефективності України (EEF) та сприяння реформ у сфері довкілля та змін клімату (S21)” i uzyskał aprobatę byłego Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).

W otwarciu szkolenia wzięli udział Kierownik Projektu E-ETAP Pani Magdalena Marcińczyk, KAPE S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy Pan Andrzej Rajkiewicz, Pan Dariusz Koc Dyrektor Zarządzający KAPE S.A. oraz Pani Agata Stachurska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W Warszawie wystartowało szkolenie pierwszej grupy ukraińskich ekspertów audytu energetycznego w ramach programu szkoleniowego E-ETAP.

Więcej na naszej stronie na portalu Linkedin.

Podczas 10-dniowego szkolenia, Goście z Ukrainy zapoznają się z ustawodawstwem, finansowaniem, praktyką i doświadczeniami auditingu związanymi z termomodernizacją budynków w Polsce. Wykłady prowadzą eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. i Fundacji Poszanowania Energii z siedzibami w Warszawie. 

Szkolenie pod tytułem „Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні”, akronim E-ETAP, odbywa się w ramach projektu pomocy technicznej polskiego rządu dla wsparcia funkcjonowania Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy dla poprawy efektywności energetycznej ustanowionego z pomocą Unii Europejskiej, rządu Ukrainy oraz innych donorów międzynarodowych. Kolejne szkolenia planowane są w miesiącach grudniu i styczniu 2020 r. 

Odoo text and image block