SPOTKANIE W LUBLINIE - WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ i Certyfikacji

IMPLEMENT

KAPE jako partner międzynarodowego projektu IMPLEMENT, wdraża w Polsce system zarządzania jakością i certyfikacji dla gmin European Energy Award (EEA) w oparciu o pilotaż przeprowadzony w sześciu polskich gminach, w tym w Lublinie. Celem działań pilotażowych realizowanych w ramach 4-letniego projektu, jest uzyskanie przez wybrane gminy certyfikatu EEA, potwierdzającego spełnienie określonych kryteriów EEA z zakresu polityki energetyczno – klimatycznej i transportowej. Spotkaniem powołanego przez Prezydenta Miasta Lublin Zespołu Energetycznego z doradcami Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. rozpoczęto w Lublinie realizację procesu certyfikacji EEA.
Odoo text and image block
Odoo image and text block
 
Zespół Energetyczny z Lublina będzie realizował kolejne etapy procesu przy wsparciu doradców KAPE oraz z wykorzystaniem instrumentów EEA.