spotkanie partnerów projektu WinWind

W dnich 24 i 25 września br. w Santa Cruz na Teneryfie odbyło się spotkanie partnerów projektu WinWind. Celem projektu jest zwiększanie akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej w regionach o niskim poziomie jej rozwoju, przy sprzyjających warunkach wietrzności. Szeroko rozumiana akceptacja społeczna obejmuje:

  • ·        akceptację społeczno-polityczną;

  • ·        akceptację społeczności dotyczącą procesu planowania i budowy farm wiatrowych oraz podziału korzyści wynikających z ich funkcjonowania;

  • ·        akceptację rynkową.

Tematem przewodnim spotkania był wybór najlepszych praktyk z 6 krajów partnerskich w zakresie poprawy akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej Wyselekcjonowano 10 najlepszych praktyk, które uznano za możliwe do rozpowszechnienia, a szczególnie w regionach o niewielkiej mocy zainstalowanej farm wiatrowych.

Ponadto partnerzy projektu opracowali scenariusze, mające na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej w Europie w perspektywie roku 2030. W zależności od scenariusza wybrane zostały odpowiednie działania, zaproponowane zostały sposoby ich wdrożenia i podmioty odpowiedzialne za implementację. Tego typu ćwiczenia będą realizowane również podczas przyszłych warsztatów tematycznych projektu WinWind.

Spotkanie projektu zostało zwieńczone 26 września wizytą w Instytucie Technologii i Odnawialnych Źródeł Energii – ITER http://www.iter.es/, który od 25 lat wspiera zrównoważony rozwój i innowacje. Obecnie ITER jest międzynarodowym ośrodkiem badań nad odnawialnymi źródłami energii, a także świadczy usługi w zakresie inżynierii i telekomunikacji, realizując przy tym wiele projektów badawczych. To tutaj w 1990 roku zostały zainstalowane pierwsze turbiny wiatrowe na Teneryfie, a dziś farmy wiatrowe i fotowoltaiczne ITER’u stanowią 35% całkowitej mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych na wyspie. Uczestnicy obejrzeli 24 domy bioklimatyczne, których projekty wyłoniono w 1995 roku w ramach międzynarodowego konkursu architektonicznego architektonicznego „VIVIENDAS BIOCLIMATICAS” – Low Energy Houses – International Competition” z udziałem 400 zespołów z całego świata. Polski zespół – laureat konkursu, do którego należał uczestnik spotkania projektu WinWind dr Ryszard Wnuk - Doradca Zarządu KAPE ds. OŹE, zajął 6 miejsce w konkursie.

Więcej informacji na temat projektu WinWind znajdą Państwo na oficjalnej stronie.

Kontakt:

Inż. Piotr Nowakowski – pnowakowski@kape.gov.pl             Dr inż. Ryszard Wnuk – rwnuk@kape.gov.pl