Spotkanie DYSKUSYJNE "SZANSE I BARIERY ENERGETYKI WIATROWEJ"

WINWIND

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza na spotkanie dyskusyjne

„SZANSE I BARIERY ENERGETYKI WIATROWEJ"

organizowane w ramach projektu WinWind. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 11:30 w Centrum LIM, Al. Jerozolimskie  65/79, 00-697 Warszawa, XV piętro, sala 1522

       Celem spotkania jest omówienie barier energetyki wiatrowej, w tym problemów szeroko pojętej akceptacji (społecznej, politycznej, rynkowej), wskazanie najistotniejszych uwarunkowań realizacji elektrowni wiatrowych w Polsce oraz wymiana informacji i doświadczeń w zakresie jw. Liczymy na rozmowę i wskazanie zagadnień, na które projekt WinWind powinien położyć nacisk. Zaznaczamy, że jednym z celów projektu jest sformułowanie rekomendacji dla decydentów szczebla krajowego i UE.


Uczestnictwo potwierdzili przedstawiciele PSEW oraz szeregu innych instytucji i organizacji branżowych, a także przedstawiciele społeczności lokalnych.

 

Zachęcamy też do zgłaszania Państwa wystąpień w ramach bloków tematycznych, zamieszczonych w programie. Zostaną one dołączone do programu spotkania. Ze względów organizacyjnych prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa (KLIKNIJ). Wypełnione deklaracje prosimy odesłać na adres mailowy rwnuk@kape.gov.pl lub pnowakowski@kape.gov.pl do dnia 18 lutego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia - do 11 lutego 2018 r. 


 Spotkanie ma formułę otwartą.  Będzie również okazją do inauguracji funkcjonowania Krajowej Platformy Dyskusyjnej Projektu WinWind.


Dodatkowych informacji udzielają:
dr inż. Ryszard Wnuk, e-mail: rwnuk@kape.gov.pl, nr tel. 691 956 507; inż. Piotr Nowakowski, e-mail: pnowakowski@kape.gov.pl,  nr tel. 504 899 021.


Oczekując Państwa,

pozostaję z poważaniem


Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Zaproszenie do pobrania: KLIKNIJ

 

 

Program spotkania


11:30 – 12:00

Powitanie kawą, rozmowy

12:00 – 12:10

Powitanie uczestników i otwarcie spotkania

Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu KAPE S.A.

12:10 – 12:35

Wprowadzenie. Zdefiniowanie pojęcia akceptacji, platformy dyskusyjne w innych krajach

Piotr Nowakowski, Specjalista, KAPE S.A.

Ryszard Wnuk, Doradca Zarządu ds. OŹE KAPE S.A.

12:35 – 13:00

Uwarunkowania i stan rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie rejonu Warmii
i Mazur

Andrzej Koniecko, województwo warmińsko-mazurskie

13:00 – 14:00

Blok 1

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, kluczowe bariery

14:00 – 15:00

Blok 2

Wymiana doświadczeń, przyczyny dysproporcji w rozwoju tej gałęzi energetyki na obszarach o zbliżonych warunkach wietrzności), możliwości realizacji elektrowni wiatrowych, szanse klastrów energii, dobre praktyki

15:00 – 16:30

Kontynuacja dyskusji podczas obiadu 


PrezENTACJE DO POBRANIA

 


Andrzej Koniecko, Uwarunkowania i stan rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie rejonu Warmii i Mazur POBIERZ

Ryszard Wnuk, Piotr Nowakowski, Wprowadzenie. Projekt WinWind
POBIERZ


Włodzimierz Ehrenhalt,  Elektrownia OZE szansą dla samorządu Golina
POBIERZ


Włodzimierz Ehrenhalt,  Praca elektrowni wiatrowych
POBIERZ


PSEW,  Założenia Systemu Partycypacyjnego w inwestycjach wiatrowych dla społeczności lokalnych
POBIERZ