Śniadanie Biznesowe w Poznaniu

Odoo image and text block
Zapraszamy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, nie starsze niż 5 lat na bezpłatne Śniadanie Biznesowe.
Śniadanie odbędzie się 19 lipca 2017 r. w godz. 7.00-8.30 (ul. Litewska 22 w Poznaniu) i organizowane jest we współpracy z Towarzystwem Biznesowym Poznańskim.

Na Śniadaniu zaprezentujemy projekt Start2Act, który ma za zadanie wspierać przedsiębiorców w racjonalnym gospodarowaniu energią.
Udział w Śniadaniu umożliwi przedsiębiorstwu dalszy udział w projekcie i skorzystanie z bezpłatnych porad naszych ekspertów.


Chęć uczestniczenia w śniadaniu prosimy zgłaszać mailowo na adres: start2act@kape.gov.pl

Śniadania Biznesowe są elementem unijnego projektu „Start2Act”, który finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020. Jego celem jest angażowanie europejskich startupów oraz nowopowstałych MŚP w działania prowadzące do użytkowania energii w sposób zrównoważony.