Skuteczne wsparcie efektywności energetycznej w przemyśle

EU-MERCI

W ramach projektu EU-MERCI, którego celem jest wsparcie efektywności energetycznej w przemyśle, opublikowany został raport porównujący Systemy Zobowiązujące do Efektywności Energetycznej oraz instrumenty alternatywne służące do realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy o Efektywności Energetycznej 2012/27/EU przez kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię. Raport opisuje działanie programów wsparcia efektywności energetycznej, porównuje zawarte w nich metody szacowania oszczędności energii i sposoby ich monitorowania. Raport wskazuje, że metody określenia i raportowania osiąganych oszczędności energii, ich weryfikacji i nadzoru w każdym z systemów znacząco się różnią.

Elementy te są najważniejszymi aspektami zachęt i wsparcia finansowego, na czym większość państw oparła swoje programy.

W trakcie projektu zbadano świadomość w zakresie efektywności energetycznej w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Większość firm, które wzięły udział w badaniu ankietowym, używa wskaźników efektywności energetycznej i zatrudnia specjalistę ds. energetyki, co wskazuje na wykształcenie się świadomości energetycznej w tych firmach. Ponadto, większość z badanych przeprowadziła audyt energetyczny i posiada certyfikat ISO 5000:1. 90% przedsiębiorstw zastosowało środki poprawy efektywności energetycznej w ciągu ostatnich 5 lat, podnosząc swoją konkurencyjność rynkową. Główną barierą dla szerokiego stosowania środków poprawy efektywności energetycznej okazały się koszty inwestycyjne.

W ramach kolejnych etapów projektu stworzona zostanie ogólnodostępna baza dobrych praktyk i na jej podstawie wyłonione zostaną najlepsze praktyki służące poprawie efektywności energetycznej w energochłonnych przemysłach.

W ramach projektu odbędzie się wiele wydarzeń (warsztatów i webinariów), na których zaprezentowane zostaną dalsze wyniki - najlepsze praktyki w przemyśle, scenariusze rozwoju systemów wsparcia efektywności energetycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu oraz śledzenia postępów projektu na stronie www.eumerci.eu

Odoo text and image block