ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU E-ETAP

E-ETAP

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) oraz Fundacja Poszanowania Energii (FPE) z siedzibami w Warszawie, mają zaszczyt poinformować, że rozpoczynają realizację projektu pomocy technicznej na Ukrainie pt.: „E-ETAP” (ukr.: Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні) i że z dniem 6 września 2019 rozpoczęto nabór na nieodpłatne, 10-dniowe szkolenia w jęz. ukraińskim dla kandydatów na trenerów audytu energetycznego w budownictwie, które będą się odbywały w Warszawie. Szczegóły dotyczące projektu, rekrutacji oraz wymagań dla kandydatów na trenerów znajdują się na stronie projektu: www.e-etap.com.ua.

Projekt „E-ETAP” jest realizowany w ramach współpracy z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) i został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy (MINREGION) na początku 2019 roku. Projekt, którego realizacja przewidywana jest na okres 2019-2020, będzie finansowany w całości przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Projekt uzyskał poparcie Ministra Środowiska oraz Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem projektu E-ETAP jest podwyższenie kwalifikacji szerokiej grupy specjalistów ukraińskich wykonujących audyty energetyczne budynków, co powinno pomóc na szerszą skalę w efektywnym:
•    przygotowywaniu analiz techniczno-ekonomicznych inwestycji termomodernizacyjnych (audyty energetyczne z pełnym zakresem termomodernizacji),
•    opracowywaniu świadectw energetycznych budynków zgodnych z ukraińskim ustawodawstwem,
•    wspieraniu HOA's w przygotowywaniu wymaganych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby uzyskania dofinansowania z Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy.

Projekt będzie realizowany w dwóch fazach. Faza I obejmuje nieodpłatne szkolenie 60 doświadczonych w wykonywaniu audytów energetycznych budynków kandydatów z Ukrainy na trenerów/wykładowców audytu energetycznego, natomiast w Fazie II, trenerzy, którzy ukończą z powodzeniem szkolenie w Warszawie, będą brali udział w szkoleniach dla nowych kandydatów na audytorów energetycznych na terenie całej Ukrainy – ta grupa docelowa będzie liczyć 340 specjalistów w zakresie, budownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji, energetyki. Łącznie przewiduje się wyszkolenie 400 audytorów energetycznych na potrzeby programów termomodernizacji budynków na Ukrainie, obecnych i przyszłych.


Zapraszamy specjalistów z doświadczeniem w wykonywaniu audytów energetycznych budynków do zapoznania się ze szczegółami projektu E-ETAP i wzięcia udziału w tym bardzo ważnym projekcie dla rozwoju rynku efektywności energetycznej oraz auditingu energetycznego na Ukrainie. Równocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji w środowisku inżynierskim i specjalistów związanym z budownictwem.


Biuro w Warszawie:

KAPE S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska

Tel. (+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl

Kierownik projektu: Magdalena Marcińczyk mmarcinczyk@e-etap.com.ua
Asystent Projektu: Tetiana Bursianina tbursianina@e-etap.com

Odoo text and image block