ROZPOCZĘLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU

FINEERGO-DOM

12 czerwca w Warszawie w siedzibie KAPE odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum międzynarodowego projektu FinEERGo-Dom.

Jest to ambitny 4-letni projekt realizowany przez partnerów z ośmiu krajów europejskich, a koordynowany przez KAPE. Jego celem jest wprowadzenie gwarantowanego schematu finansowania w sektorze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla głębokiej termomodernizacji budynków. Partnerzy FinEERGo-Dom będą współpracowali z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za kwestie energetyczne oraz z potencjalnymi beneficjentami pomocy.

Zapraszamy na stronę projektu www.fineergodom.eu.