Rezultaty projektu

eu-heroes

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami i rezultatami końcowymi projektu EU-HEROES, wypracowanymi w ramach jego trzyletniej realizacji. Celem projektu było ułatwienie dalszego wdrażania instalacji fotowoltaicznych na poziomie i przez społeczności lokalne.

Dokument zawierający wnioski opiera się na wybranych przykładach najlepszych praktyk z różnych krajów partnerskich i zawiera kluczowe zalecenia osadzone w szerszym kontekście europejskim, skierowane do decydentów, inwestorów, OSD i innych podmiotów zainteresowanych fotowoltaiką (PV).

W raporcie końcowym zebrano:

  • Rekomendacje ogólne dot. rozwoju wspólnot energetycznych wykorzystujących PV

  • Kluczowe bariery rozwoju – najczęściej występujące w krajach partnerskich

  • Studia przypadku - skuteczne rozwiązania z wybranych krajów

  • Wnioski i postanowienia końcowe

Nagrania z konferencji końcowej projektu, gdzie zagadnienia jw. zostały szczegółowo omówione dostępne są pod następującymi adresami:

Shaping the Future of Solar Communities

https://www.youtube.com/watch?v=zNG56ncCoxE&feature=youtu.be&ab_channel=EnergySavingTrust

Enabling community PV – A Policy Blueprint

https://www.youtube.com/watch?v=6iZWdj5SIow&feature=emb_err_woyt&ab_channel=EnergySavingTrust

Energising Community PV

https://www.youtube.com/watch?v=BpVa_olU70I&feature=emb_err_woyt&ab_channel=EnergySavingTrust


Raport do pobrania