Relacja ze spotkania Na temat instalacji fotowoltaicznych

eu-heroes

16 sierpnia 2020 r. w Zielonce, w ramach projektu EU-HEROES, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu EU-HEROES. Celem spotkania było omówienie obecnych warunków prawnych i rynkowych do rozwoju prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. Zakres merytoryczny wydarzenia obejmował zaprezentowanie i omówienie następujących zagadnień:

  • Krótkie przedstawienie projektu EU-HEROES, którego celem jest stymulacja rozwoju instalacji fotowoltaicznych na poziomie lokalnym w Europie;

  • Rozwój sektora PV w Polsce - statystyka, trendy;

  • Aktualna sytuacja prawna - m.in. definicja prosumenta, mikro-instalacji;

  • Zasady działania dedykowanego dla prosumentów system wsparcia - systemu opustów (kwestie rozliczania, okres wsparcia itd.);

  • Zasady doboru odpowiedniej mocy generatora fotowoltaicznego;

  • Całościowa ocena funkcjonowania modelowej instalacji PV zintegrowanej z budynkiem pasywnym, na podstawie danych z monitoringu instalacji;

  • Wpływ obecnych programów i instrumentów wsparcia na opłacalność inwestycji (Mój Prąd, Ulga Termomodernizacyjna);

  • Kwestie techniczne oraz rekomendacje ogólne dla prosumentów.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest TUTAJ.