Raport "Przyjazny Rozwój Polski. Ludziom – gospodarce – środowisku"

projekt energia odnowa - life wzrost

Na stronie energiaodnowa.pl jest dostępny do pobrania raport pt. "Przyjazny Rozwój Polski. Ludziom – gospodarce – środowisku". Stanowi on podstawę merytoryczną dla projektu Energia odNowa. W 10 rozdziałach autorzy odnoszą się do głównych wyzwań stojących przed Polską w dobie walki o stabilny klimat. Każda część napisana została przez innego specjalistę, zgodnie z jego kompetencjami i doświadczeniem. Choć rozdziały są wobec siebie komplementarne, każdy z nich stanowi oddzielny esej.

Raport rozpoczyna się rozdziałem przedstawiającym przyczyny zmian klimatu i potencjalne ich skutki. Mówi nie tylko o tym, że jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za globalne ocieplenie, lecz także o tym, że to od nas zależy, jak bardzo zdestabilizujemy klimat. Rekomendacje są jasne: należy zaprzestać emisji gazów cieplarnianych do połowy obecnego wieku i doprowadzić do neutralności klimatycznej. Rozdział drugi wskazuje źródła emisji i dotyka kwestii zanieczyszczenia powietrza substancjami innymi niż gazy cieplarniane. Kolejne części mówią o budowaniu gospodarki niskoemisyjnej, spójnej z rekomendacjami świata nauki wobec koniecznych redukcji emisji. Raport nawiązuje m.in. do konieczności zrównoważonej konsumpcji w gospodarce o obiegu zamkniętym. Części poświęcone transportowi i efektywności energetycznej pokazują, że zwiększając efektywność, redukując emisyjność osobokilometrów, oszczędzamy pieniądze i zmniejszamy deficyt handlowy naszego kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem "Przyjazny Rozwój Polski. Ludziom – gospodarce – środowisku".

Odoo text and image block
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

Raport został opracowany w ramach projektu LIFE_WZROST „Energia odNowa”, którego partnerami są Fundacja WWF Polska wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, Krajową Agencją Poszanowania Energii oraz Instytutem Energetyki Odnawialnej. Celem projektu jest pokazanie nowych możliwości, związanych z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki klimatycznej, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innych innowacji, z których skorzystamy wszyscy!