POSZUKUJEMY WYKONAWCY AUDYTÓW PROCESU EEA

program pilotażowy dla 6 gmin w ramach projektu implement

W ramach projektu Implement "Poprawa lokalnej polityki energetycznej i klimatycznej poprzez zarządzanie jakością i certyfikację", Horyzont 2020, poszukujemy Wykonawcy audytów procesu European Energy Award w 6 gminach pilotażowych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zapytania:


Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia audytu 6 polskich gmin w procesie certyfikacji "European Energy Award" w ramach projektu Implement, Horyzont 2020 (plik do pobrania).


 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego (plik do pobrania).

Ostatecznym terminem przesyłania ofert jest 14.06.2021. godz. 12:00

Ofertę należy przesłać na adres: KAPE S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Pytania można wysyłać pocztą elektroniczną do 10.06.2021 na adres kontaktowy amazur@kape.gov.pl

Procedura selekcji zostanie zakończona do 16.06.2021.

Oferty mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.