Podsumowanie projektu Request2Action

Request2Action

 Co się dzieje w europejskich miastach? – Okazuje się, że dużo dobrego w zakresie wsparcia działań termomodernizacyjnych związanych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków.

Pozytywne zmiany, które dotyczą również Polskich miast, przedstawia film podsumowujący projekt Request2Action.

Podstawowym celem projektu, realizowanego w latach 2014-2017, było wsparcie działań w zakresie eliminacji barier rozwoju działań termomodernizacyjnych związanych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków.

Projekt dotyczył zagadnień związanych z wypracowaniem metod i procedur zapewnienia właścicielom i zarządcom budynków wysokiej jakości, kompleksowej i zintegrowanej usługi budowlanej w sposób całościowy obejmującej wszystkie działania związane z termomodernizacją budynków. Metody i procedury w tym ujęciu dotyczą kwestii organizacyjnych, jak również spełnienia wymagań jakościowych dla materiałów i robót budowlanych oraz instalacyjnych.

Odoo text and image block