Podręcznik do samooceny zużycia energii w MŚP

audyty w MŚP

Kolejny instrument przeznaczony dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wszelkich gałęzi przemysłu ma pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie,  dlaczego warto zwiększać efektywność  energetyczną w przedsiębiorstwie oraz jakimi metodami się posłużyć.

Wśród wybranych metod rozróżniono działania techniczne oraz pozatechniczne.

Opisane w podręczniku zagadnienia i działania mają być podpowiedzią, gdzie szukać oszczędności.

Ma on także zachęcić do przyjrzenia się przedsiębiorstwu, wprowadzeniu ulepszeń i co za tym idzie uzyskania wymiernych korzyści finansowych. Niektóre z tych działań można wykonać samodzielnie i są one niskonakładowe albo nawet bezkosztowe.

Część z nich wymaga jednak przeprowadzenia audytu energetycznego, który wykaże i uzasadni możliwe oszczędności a także zarekomenduje działania i wskaże ich okresy zwrotu. Przeprowadzenie audytu energetycznego jest konieczne przy ubieganiu się o środki finansowe z dedykowanych programów proefektywnościowych.

Dodatkowo podręcznik ten ma pomóc przedsiębiorcy w określeniu pozycji swojego przedsiębiorstwa w kontekście pojęcia Przemysłu 4.0.

Zachęcamy do lektury i częstego korzystania z opisanych metod i wskazówek.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie https://www.gov.pl/web/audytywmsp.

Podręcznik do samooceny zużycia energii w MŚP