PIERWSZY POLICY BRIEF PROJEKTU PUBLENEF

lokalne i regionalne strategie w zakresie renowacji budynków


Mamy przyjemność zaprezentować pierwszy policy brief projektu Publenef, którego tematem przewodnim są lokalne i regionalne strategie w zakresie renowacji budynków. 

Newsletter w języku angielskim można pobrać TUTAJ

Odoo text and image block
PUBLENEF jest 3-letnim projektem (2016 – 2019), mającym na celu wsparcie państw członkowskich Unii Europejskiej w efektywnym i skutecznym wdrażaniu zrównoważonej polityki energetycznej (ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej). Projekt umożliwia decydentom wykorzystanie najlepszych praktyk realizowanych w innych państwach członkowskich na poziomie