Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

Ensmov

W dniach 10-11 czerwca 2019 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu ENSMOV.

W ciągu kolejnych trzech lat trwania projektu będziemy wspierać władze w Polsce i innych państwach członkowskich w monitorowaniu, zmienianiu, udoskonalaniu i wdrażaniu polityk efektywności energetycznej poprzez wypracowanie przydatnych materiałów i wymianę wiedzy na poziomie krajowym, regionalnym i ogólnoeuropejskim.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy podmioty zainteresowane mechanizmami wsparcia efektywności energetycznej.