narzędzie pocket winwind już dostępne!

winwind

Pocket WinWind jest platformą online, gdzie w sposób usystematyzowany zagregowane zostały wyniki projektu WinWind adresowane do obywateli, decydentów oraz innych podmiotów.

Narzędzie to zawiera pakiet informacji dotyczących czynników pozytywnie i negatywnie kształtujących społeczny odbiór energetyki w podziale na trzy kategorie:

  • Czynniki środowiskowe,

  • Czynniki społeczno-kulturowe,

  • Czynniki ekonomiczne.

Zamieszczone na platformie informacje posiadają bezpośrednie odwołania do materiałów projektowych, w których znajdują się szersze analizy.

Skorzystaj z Pocket WinWind:

https://www.pocketwinwind.eu/