Międzynarodowy Wideowarsztat

Energia w MŚP

Międzynarodowy warsztat online – część 1

W dniu 22 maja 2020 r. odbył się międzynarodowy video-warsztat na temat instrumentów finansowych/zachęt dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących wsparcia inwestycji w obszarze poprawy efektywności energetycznej. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieli się przedstawiciele trzech krajów Europejskich: Niemiec, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Warsztat był skierowany do przedstawicieli administracji państwowej, zgromadził m.in. przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu. Warsztat prowadzono w języku angielskim.

Podczas warsztatu zagraniczni eksperci zaprezentowali instrumenty wspierające działania na rzecz efektywności energetycznej w MŚP, funkcjonujące w ich krajach. Były to m.in. programy oferujące dofinansowanie audytów energetycznych oraz instrumenty finansowe takie jak pożyczki, dotacje oraz ulgi podatkowe na inwestycje skutkujące oszczędnościami energii. Dyskutowano również o metodach podnoszenia świadomości wśród przedsiębiorców co do korzyści płynących z poprawy efektywności energetycznej, a także roli firm typu ESCO (Energy Service Company) w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Prezentacje oraz dyskusje zostaną wykorzystane przy opracowywaniu raportu opisującego bariery w finansowaniu efektywności energetycznej dla MŚP w Polsce i przedkładającego rekomendacje dla władz polskich w zakresie poprawy warunków finansowania efektywności energetycznej w MŚP.

Obecnie KAPE prowadzi działania związane z organizacją drugiej części warsztatów międzynarodowych, która odbędzie się prawdopodobnie w pierwszej połowie czerwca.

Materiały z warsztatu dostępne są TUTAJ.

Zapraszamy także na stronę projektu: www.gov.pl/web/audytywmsp