"Mapa drogowa" utworzenia klastra energii

Publenef

 


W ramach projektu Publenef (Horyzont 2020) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. opracowuje "mapę drogową" utworzenia klastra energii gminy górniczej na przykładzie Gminy Gierałtowice.

"Mapa drogowa" będzie na bieżąco aktualizowana o kolejne etapy tworzenia klastra energii.

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi założeniami dokumentu oraz do śledzenia kolejnych kroków zmierzających do utworzenia pilotażowego klastra energii.


Odoo text and image block