Korzyści i bariery energetyki wiatrowej na szczeblu lokalnym

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. zaprasza do uczestnictwa w seminarium pt. „Korzyści i bariery energetyki wiatrowej na szczeblu lokalnym”, organizowanego w ramach projektu WinWind Komisji Europejskiej, którego celem jest poprawa akceptacji społecznej dla energetyki wiatrowej. Seminarium odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku, w godz. 11:30 – 15:30, w Urzędzie Miasta Orneta w województwie warmińsko – mazurskim – regionie docelowym projektu WinWind.

Celem spotkania jest omówienie barier rozwoju energetyki wiatrowej, w tym zagadnień szeroko pojętej akceptacji (społecznej, politycznej, rynkowej), wskazanie najistotniejszych uwarunkowań i korzyści realizacji elektrowni wiatrowych na szczeblu lokalnym.

Przedstawione zostaną fakty i mity dotyczące akceptacji społecznej, na podstawie opracowanego w ramach projektu Studium, ale również najlepsze praktyki w zakresie realizacji elektrowni wiatrowych w Niemczech, Norwegii, Hiszpanii, Polsce i na Łotwie. Dyskusja będzie dotyczyła również innych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak mikroinstalacje czy klastry energii.

Aktualny program seminarium można pobrać tutaj: 
Ulotka informacyjna projektu: 
Strona główna projektu: www.winwind-project.eu

Karta zgłoszeniowa dostępna jest tutaj: