KLASTRY ENERGII BODŹCEM ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

2. konferencja PUBLENEF - katowice

Zapraszamy na bezpłatną konferencję pt. „KLASTRY ENERGII BODŹCEM ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO” objętą honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki.

Konferencja odbędzie się 7 listopada br. w Katowicach w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Sala Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, I piętro, Katowice.

Podczas konferencji przybliżona zostanie idea tworzenia klastrów energii w Polsce, korzyści dla poszczególnych członków klastra oraz dla całego regionu. Przedstawiona zostanie rola klasteryzacji w kontekście realizacji strategii rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną również zagadnienia prawne, techniczne i finansowe realizacji tej formy energetyki rozproszonej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wśród ich potencjalnych partnerów, mogących zostać członkami klastra.

Przedstawione zostaną również główne cele i założenia Klastra Energii na terenie Gminy Gierałtowice z uwzględnieniem mapy drogowej opracowywanej w ramach projektu Publenef. Ponadto, zaprezentowane zostaną kluczowe założenia Klastra Brenergia tworzonego w ramach projektu „Kotarz Arena – Centrum Aktywnego Wypoczynku”.

Mając nadzieję, iż uznają Państwo temat konferencji za interesujący, serdecznie ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI.

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: projekty@kape.gov.pl, telefon: 691 956 502

Konferencja wspólfinansowana ze środkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

PUBLENEF jest 3-letnim projektem (2016 – 2019), mającym na celu wsparcie państw członkowskich Unii Europejskiej w efektywnym i skutecznym wdrażaniu zrównoważonej polityki energetycznej (ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej). Projekt umożliwia decydentom wykorzystanie najlepszych praktyk realizowanych w innych państwach członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.