KLASTRY ENERGII BODŹCEM ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

PUBLENEF

Przypominamy, że trwają zapisy na bezpłatną konferencję pt. „KLASTRY ENERGII BODŹCEM ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO”.

Konferencja odbędzie się 28 września br. w Olsztynie w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, sala sesyjna Sejmiku nr 420, ul. Emilii Plater 1, Olsztyn.

Podczas konferencji przybliżona zostanie idea tworzenia klastrów energii w Polsce, korzyści dla poszczególnych członków klastra oraz dla całego regionu. W trakcie spotkania omówione zostaną również zagadnienia prawne, techniczne i finansowe realizacji tej formy energetyki rozproszonej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wśród ich potencjalnych partnerów, mogących zostać członkami klastra. Przedstawiona zostanie również koncepcja zawiązania Klastra Energii na terenie Gminy Gierałtowice, jako inicjatywa lokalna realizowana zgodnie z opracowywaną w ramach projektu Publenef mapą drogową.

Mając nadzieję, iż uznają Państwo temat konferencji za interesujący, serdecznie zapraszamy do rejestracji TUTAJ

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 września 2017r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: projekty@kape.gov.pl, telefon: 691-956-502

Więcej informacji i materiały pokonferencyjne znajdziesz TUTAJ.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie


Odoo text and image block
Odoo text and image block