KAPE dołącza do Europejskiej Sieci Badawczej Energetyki Obywatelskiej

COME RES

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rozpoczęła w międzynarodowym konsorcjum realizację projektu COME RES. Projekt ten dotyczy szeroko rozumianych wspólnot energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jest finansowany w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Liderem  konsorcjum jest Freie Universität Berlin, a oprócz KAPE zaangażowanych jest 14 organizacji partnerskich z 7 krajów UE. Są wśród nich instytucje badawcze, podmioty doradcze, agencje i stowarzyszenia, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Piotr Nowakowski i Ryszard Wnuk podkreślają: „COME RES jest kontynuacją projektu WinWind realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 dotyczącego akceptacji energii wiatrowej, który zakończyliśmy wiosną 2020 r. Tym razem nie jesteśmy ograniczeni w naszych badaniach do jednej technologii OZE, czyli energetyki wiatrowej, a będziemy analizować inne technologie, takie jak fotowoltaika i rozwiązania w zakresie magazynowania, systemy zintegrowane, mikrosieci, wirtualne elektrownie. Projekt COME RES jest zatem dla nas szansą na poszerzenie kompetencji i wymianę doświadczeń w zakresie wspólnot energetycznych”.

Piotr Nowakowski i Ryszard Wnuk wskazują, że temat jest bardzo aktualny: dzięki zmienionej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii, prawa i obowiązki społeczności zajmujących się energią odnawialną zostały po raz pierwszy uregulowane w 2018 r. Wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane do transpozycji zapisów dyrektywy i opracowania odpowiednich ram prawnych do czerwca 2021 r. Projekt ma na celu wsparcie władz krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie regulacji i budowania kompetencji. W ramach działań projektowych planujemy analizy nowych ram prawnych i ich wdrażania w różnych krajach UE”.

Partnerzy biorący udział w projekcie COME RES, o pełnej nazwie ”Energetyka obywatelska jako klucz do rozwoju wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetyki, łączenie wizji długoterminowych z działaniami krótkoterminowymi” - będą badać potencjał, bodźce, bariery, warunki prawne, modele biznesowe i finansowe oraz warunki transferu wybranych rozwiązań w kontekście wspólnot energetycznych opartych na OZE. Analizie poddane zostaną konkretne studia przypadków z krajów partnerskich.

Konsorcjum projektu:

 • Freie Universität Berlin, Niemcy,

 • Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Hiszpania,

 • Becker, Büttner & Held (bbh), Niemcy,

 • Center for International Climate Research (CICERO), Norwegia,

 • Ecoazioni, Włochy,

 • ECORYS españa, Hiszpania,

 • Eindhoven University of Technology (TU/e), Niderlandy,

 • Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Włochy

 • Flemish Institute for Technological Research (VITO), Belgia,

 • ICLEI European Secretariat (ICLEI), Niemcy,

 • Institute of Physical Energetics (IPE), Łotwa,

 • Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), Portugalia,

 • Latvian Environmental Investment Fund (LEIF), Łotwa,

 • Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), Norwegia,

 • Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Polska,

 • REScoop.eu, Belgia.

Więcej informacji udzielą:

 • Inż. Piotr Nowakowski, tel.: +48 504 899 021, email: pnowakowski@kape.gov.pl

 • Dr inż. Ryszard Wnuk, tel.: +48 691 956 507, email: rwnuk@kape.gov.pl