Jak efektywnie wykorzystać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków?

Request2action

Odoo CMS- Sample image floating

W dniu 6 czerwca br. odbyło się seminarium „Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków – jak je efektywnie wykorzystać?” zorganizowane w ramach projektu Request2Action.

Organizatorami seminarium była KAPE S.A. oraz Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego Politechniki Warszawskiej. W imprezie wzięło udział blisko sto osób, w wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele BOŚ oraz firm z branży budownictwa, a także studenci Politechniki Warszawskiej i SGGW.

Podczas seminarium omówione zostały systemy rejestracji świadectw charakterystyki energetycznej budynków w wybranych krajach europejskich. Celem seminarium było przedstawienie sytuacji w Polsce (regulacje, narzędzia oceny energetycznej budynków) oraz dyskusja na temat efektywnego wykorzystania Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków, z uwzględnieniem doświadczeń innych krajów.

Materiały do pobrania: