INNOWACJE W OBSZARZE ENERGII

Konferencja KAPE w Warszawie w dniach 12-13.12.2019

Krajowa Agencja Poszanowania Energii organizuje konferencję pn. „Innowacje w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza”, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy na temat innowacji w obszarze energii w aspekcie zmian klimatycznych i poprawy jakości powietrza, poprzez umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy dostawcami technologii innowacyjnych a ich potencjalnymi odbiorcami.

Program konferencji obejmuje cały obszar związany z przetwarzaniem energii, a więc: wytwarzanie, przesył, magazynowanie, dystrybucję i jej końcowe użytkowanie. Jednak przesłanie konferencji będzie skierowane głównie do końcowych użytkowników energii, a w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów i prosumentów.

Miejsce konferencji: Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie

Konferencja współfinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.