DOBRE PRAKTYKI PUBLENEF

- WDRAŻANIE ZRÓWNOWAŻONEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ

Dobre praktyki Publenef odpowiedzią na potrzeby władz publicznych w zakresie wdrażania zrównoważonej polityki energetycznej.

Głównym celem projektu Publenef jest wsparcie władz publicznych w procesie wdrażania zrównoważonej polityki energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej (EE) poprzez dostarczenie przykładów konkretnych działań – „dobrych praktyk” podejmowanych w celu sprawnej i skutecznej realizacji założeń przyjętych w dokumentach strategicznych.

W ramach projektu zidentyfikowano dobre praktyki i przeprowadzono obszerną analizę potrzeb instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie polityki EE w 13 krajach partnerskich.

Najnowszy raport opracowany w ramach projektu Publenef odpowiada na pytanie, w jakim zakresie zidentyfikowane dobre praktyki odpowiadają na wyzwania, przed jakimi stoją władze publiczne w kreowaniu i realizacji przyjętych planów i strategii w obszarze zrównoważonej polityki energetycznej.

Zaprezentowana w raporcie analiza opiera się na przyporządkowaniu rozwiązań stosowanych w innych krajach, regionach, gminach i miastach do potrzeb wyrażonych przez instytucje zaangażowane w proces wdrażania i realizacji polityk EE na różnych poziomach administracji publicznej i odpowiadających poszczególnym zapisom Dyrektywy Efektywności Energetycznej. Rezultatem analizy jest matryca „dobre praktyki – potrzeby” dająca wstępne wskazówki, jak władze publiczne mogą wzajemnie korzystać z istniejących doświadczeń. Matryca ta stanowi również podstawę do realizacji najbardziej wymagającego zadania w ramach projektu, tj. wdrażania „map drogowych” wspierających istniejące plany i strategie efektywności energetycznej.


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym RAPORTEM Publenef.

Więcej informacji na temat „MAP DROGOWYCH” PUBLENEF znajdą Państwo na stronie Publenef 

www.publenef-project.euRAPORT ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W RAMACH PROJEKTU

PUBLENEF

 

    PUBLENEF jest 3-letnim projektem (2016 – 2019), mającym na celu wsparcie państw członkowskich Unii Europejskiej w efektywnym i skutecznym wdrażaniu zrównoważonej polityki energetycznej (ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej). Projekt umożliwia decydentom wykorzystanie najlepszych praktyk realizowanych w innych państwach członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.


    wcześniejsze aktualności

    projektowe