Broszury informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców

Energia w MŚP

    Zapraszamy do zapoznania się z dwiema broszurami, które stanowią kwintesencję wiedzy zebranej w ramach realizacji projektu "Wsparcie techniczne dla promowania audytu energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)".

    Broszura pt. "Potencjał poprawy efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach" podpowiada na czym polega wykonanie audytu energetycznego, które przedsięwzięcia mają najkrótszy okres zwrotu, jakie jest zużycie energii i potencjał poprawy efektywności energetycznej w MŚP oraz przedstawia rekomendowane działania służące jej poprawie.

    Broszura pt. "Instrumenty finansowe wspierające poprawę efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw" wyjaśnia dlaczego efektywność energetyczna jest ważnym aspektem prowadzenia przedsiębiorstwa, opisuje dostępne oraz planowane na przyszłość formy wsparcia dla MŚP, które mają pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

    Broszury dostępne są TUTAJ.