ankieta i szkolenia dla MŚP

innoveas

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wspólnie z partnerami europejskimi realizuje projekt INNOVEAS (finansowany z programu Horyzont 2020), którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ułatwianiu dostępu do audytów energetycznych w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Oficjalna strona projektu znajduje się tutaj.

W ramach planowanych działań realizatorzy projektu zdiagnozują główne bariery nietechniczne, które utrudniają realizację audytów energetycznych w MŚP oraz opracują program szkoleniowy, który przybliży przedsiębiorcom korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej. Szkolenia będą prowadzone bezpośrednio w zainteresowanych przedsiębiorstwach, w formie otwartych spotkań dla przedsiębiorców oraz w formie online.

W związku z tym zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą określić poziom wiedzy oraz potrzeby MŚP w zakresie tworzonego programu.

Wypełniając ankietę mogą Państwo zgłosić się do udziału w pilotażowej serii szkoleń – na jej końcu znajdują się szczegółowe informacje jak tego dokonać.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO ANKIETY

ANKIETA SKIEROWANA JEST DO PRZEDSTAWICIELI MŚP

Ankieta zawiera pytania jedno i wielokrotnego wyboru, a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut. 

Program szkoleniowy powstanie w ramach międzynarodowego projektu INNOVEAS. Szkolenia będą prowadzone bezpłatnie pod koniec 2020 r. oraz w roku 2021 - bezpośrednio w zainteresowanych przedsiębiorstwach, w formie otwartych spotkań dla przedsiębiorców oraz w formie online.