Aktualności KAPE

Spotkanie z interesariuszami projektu E-ETAP w kijowie

listopada 2021

Głęboka termomodernizacja budynków dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

listopada 2021

Kurs dla kadry zarządzającej "Przedsiębiorstwo gotowe na przyszłość"

listopada 2021