ZRÓWNOWAŻONE BUDYNKI BIUROWE

projektowanie. uwarunkowania prawne. rozwiązania techniczne

          21 maja ukaże się nowa publikacja nt. zrównoważonego budownictwa 

          Wśród autorów pracy znaleźli się eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. - mgr inż. Paweł Gilewski, mgr Stanisław Mrozik, mgr inż. arch. Michał Pierzchalski oraz dr inż. Arkadiusz Węglarz.

          Działalność człowieka zazwyczaj destrukcyjnie wpływa na środowisko naturalne. Dotyczy to również procesu projektowania, wznoszenia i użytkowania budynków. Stosunkowo mało osób zwraca uwagę na ten problem i stara się mu przeciwdziałać. Tymczasem, inwestując w budynki zrównoważone, których koszty budowy są nieco wyższe w stosunku do tradycyjnych, możemy ten niekorzystny wpływ ograniczyć. Jednocześnie trzeba pamiętać, że budynki są eksploatowane przez długi okres, stąd wszelkie korzyści wynikające z podnoszenia ich standardów należy rozważać w perspektywie wielu lat.

          W Polsce obserwowane jest od kilku lat rosnące zainteresowanie budownictwem zrównoważonym. Dotyczy to w szczególności budynków komercyjnych, gdzie uzyskanie odpowiedniego standardu jest często głównym kryterium inwestycji. Również najemcy wybierają budynki zrównoważone, ponieważ charakteryzują się one wysoką jakością, małymi kosztami użytkowania, ekologicznymi rozwiązaniami, wysokim komfortem i prestiżem. Niestety, wiedza na temat projektowania budynków zrównoważonych jest w Polsce ciągle niewielka. Brakuje literatury omawiającej to tematykę w sposób kompleksowy i praktyczny.

          Niniejsza publikacja:

          - szczegółowo omawia poszczególne etapy projektowania biurowych budynków zrównoważonych,
          - przedstawia rozwiązania oraz narzędzia istniejące na rynku polskim, odpowiednie dla krajowych uwarunkowań prawnych i klimatycznych zawiera przykłady modelowych realizacji.

          Proponowana książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się w budownictwem zrównoważonym: architektów, projektantów i doradców energetycznych oraz inwestorów zainteresowanych realizacją takich obiektów. Publikacja może być jednocześnie wykorzystywana jako podręcznik dla studentów kierunków takich jak: budownictwo, architektura i inżynieria środowiska.

          Wydawcą książki jest PWN. Praca zbiorowa powstała we współpracy z PLGBC pod redakcją Szymona Firląga.
          Odoo text and image block
          Zapraszamy do zapoznania się z recenzją Profesora Tadeusza Skoczkowskiego