Zmiana funkcjonowania firmy KAPE S.A.

Praca zdalna

W związku z zaleceniem władz centralnych związanym z epidemią koronowirusa w Polsce firma KAPE zmienia zasady funkcjonowania:

1.     Do odwołania wszyscy pracownicy pracują zdalnie z domu za wyjątkiem Kierownika Biura Zarządu.

2.   Kierownik Biura Zarządu zapewnia ciągłość funkcjonowania Spółki. Biuro Spółki jest czynne w godzinach 8.00 – 16.00 i obsługiwany jest centralny telefon na recepcji Spółki oraz przyjmowana jest korespondencja zewnętrzna.

Pracujemy zdalnie i jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Można się z nami kontaktować telefonicznie i drogą elektroniczną.