Zapraszamy na debatę

Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska

Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska będą tematem kolejnej ważnej i aktualnej debaty, na którą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do swojej siedziby (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a) w poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r.

Spotkanie z ekspertami z sektora energetyki rozpocznie się o godz. 9:00.

Uczestniczyć w nim będą m.in. prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska i Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii.

Aż piętnaście bloków tematycznych zaplanowano w ramach debaty NFOŚiGW na temat energetyki i ciepłownictwa dla ochrony środowiska. Pierwszą część spotkania będą stanowiły wystąpienia wprowadzające prof. Jana Szyszko – Ministra Środowiska, Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii oraz dr. inż. Kazimierza Kujdy – Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Następnie o wyzwaniach związanych z polityką klimatyczną mówić będzie Paweł Sałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Drugą, najdłuższą część konferencji rozpocznie temat wymogów emisyjnych w sektorze energetycznym wynikających z polityki środowiskowej Unii Europejskiej, o czym mówić będzie Krzysztof Melka – Doradca Ministra Środowiska, a także przedstawiciel Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Następnie w sprawie uwarunkowań rozwoju ciepłownictwa/energetyki w aspekcie kogeneracji wypowie się Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energii w Ministerstwie Energii, a do węgla jako przyszłościowego nośnika czystej energii przekonywać będzie prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis z Politechniki Częstochowskiej. Kolejny prelegent, dr inż. Konrad Tomaszewski – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, poświęci swój wykład tematowi biomasy leśnej, która może stanowić odnawialne źródło energii.

Natomiast o dostępnych systemach wsparcia (krajowe i unijne środki pomocowe) w zakresu energetyki i ciepłownictwa dla ochrony środowiska opowie Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. O roli sektora bankowego w finansowaniu tego obszaru uczestnicy spotkania dowiedzą się od Stanisława Kluzy – Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., z kolei o modelach finansowania efektywnych źródeł energii od Sebastiana Bodzenty – Prezesa Zarządu BOŚ Eko Profit S.A.

Wyzwania dla energetyki – innowacje i środowisko będą głównymi wątkami wystąpienia Pawła Śliwy – Wiceprezesa Zarządu PGE S.A., a o szansach i barierach rozwoju ciepłownictwa systemowego opowie Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu PGNiG Termika S.A. Tę część spotkania zakończy prelekcja Zbigniewa Szpaka – Prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA, dotycząca klastrów energii i koncepcji ich funkcjonowania.

Ostatnia część branżowej dyskusji skupi się w pierwszej kolejności na rozmowie przedstawicieli branży ciepłowniczej na temat oczekiwań, potrzeb i problemów w realizacji celów. W tej sprawie pod kątem czystej energii i rekomendacji branży ciepłowniczej wypowie się m.in. Jacek Szymczak – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Na koniec wystąpi raz jeszcze minister Paweł Sałek, który podsumuje całodniowe spotkanie.

Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ.