X Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu

patronat KAPE

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks" już po raz dziesiąty zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. Festiwal odbędzie się w terminie od 9 do 11 października 2018 w Opolu oraz 12 października 2018 w Polkowicach. Krajowa Agencja Poszanowania Energii bjęła wydarzenie patronatem, a Sebastian Gurgacz, zastępca dyrektora, lider zespołu projektowego w Dziale Efektywności Energetycznej KAPE przedstawi prezentację „Modernizacja ciepłowni w świetle wymagań stawianych w Dyrektywie MCP”.
Informacje o festiwalu wraz z aktualnym programem znajdą Państwo tu: https://www.festiwal-ekoenergetyki.pl/ofe/
Bezpłatna REJESTRACJA.

Tegoroczny Festiwal będzie już X, jubileuszową edycją wydarzenia. Impreza jest organizowana w formule „non profit” – dostęp do jej wszystkich modułów jest bezpłatny. Celem projektu jest popularyzacja idei ekoenergetyki, budowanie wiedzy i kompetencji w jej wdrażaniu, wymiana doświadczeń i technologii, kontaktowanie środowisk „nauka-biznes-inwestor” ze szczególnym, zwłaszcza w ostatnich latach, uwzględnieniem zainteresowań samorządów i prosumentów. Niezwykle wartościowym modułem są „warsztaty dobrych praktyk” dzięki którym szereg zaprezentowanych rozwiązań znalazło swoich naśladowców. Nie bez znaczenia pozostaje systematyczny udział przedstawicieli zagranicy prezentujących badania, technologie, rozwiązania prawno-finansowe swych krajów (m.in. Austria, Czechy, Niemcy, Szwecja, Ukraina).