WRĘCZENIE nagród Polskie Inwestycje Przyszłości

COP24

6 grudnia 2018 r. w Muzeum Śląskim Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył nagrody Polskie Inwestycje Przyszłości. To wyróżnienie dla tych, którzy z sukcesem realizują projekty na rzecz ochrony środowiska. To wydarzenie towarzyszące konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 24 w Katowicach. Jury, w skład którego weszli eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., przyznało także wyróżnienia specjalne za działania na rzecz dostępności, ponieważ MiiR koordynuje w rządzie realizację programu Dostępność Plus.

Minister Kwieciński wręczył nagrody za innowacje dla środowiska oraz eko-odpowiedzialność w biznesie i dla ekologicznej JST, eko start-up oraz dodatkowe wyróżnienie specjalne związane z programem Dostępność Plus - pośmiertnie dla Piotra Pawłowskiego, prezesa Integracji oraz dla Adriana Furmana, twórcy Grupy AF – agencji, zajmującej się tematyką szeroko pojętego marketingu internetowego i dla projektantów osiedla budowanego w programie Mieszkanie Plus w Nowych Jeziorkach w Warszawie. Wyróżnienie specjalne otrzymał także Wolfgang Munch, który odpowiada za inicjatywę Komisji Europejskiej służącą wyrównywaniu szans regionów UE - Catching up regions w dwóch województwach - śląskim i małopolskim, które w największym stopniu dotknięte są problemem smogu. Inicjatywa KE nadzorowana osobiście przez Wolfganga Muncha przy udziale Banku Światowego stanowiła istotny wkład w opracowanie założeń programu Czyste Powietrze.

Zwycięzcy nagrody Polskie Inwestycje Przyszłości to w kategorii innowacje dla środowiska - dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie za adaptację rośliny Arabidopsis halleri do siedlisk skażonych metalami ciężkimi. W kategorii eko-odpowiedzialność w biznesie - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. za rozbudowę systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii cieplnej. W kategorii ekologiczna JST (miasta z wizją smartcity) zwyciężył Szczecin za rozbudowę sieci ekoportów. W kategorii eko start-up wygrała Vertical Axis Wind Tehnologies Sp. z o.o.