Szkolenie „Białe certyfikaty – przyszłość finansowania inwestycji efektywności energetycznej”

WARSZTATY

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej system białych certyfikatów zaczął obowiązywać na nowych zasadach. System przejściowy przestanie funkcjonować już 30 września 2017 r.

Najważniejsze zmiany, wprowadzone przez nowe przepisy, obejmują:

  • zmiany w sposobie przyznawania białych certyfikatów – odejście od przetargów na rzecz trybu wnioskowego;
  • zmiany w sposobie przeliczania uzyskanej oszczędności na energię finalną (w poprzednim systemie na energię pierwotną);
  • rozszerzeniu uległ katalog inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, za których realizację można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Podczas warsztatów, realizowanych przez firmę Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. wraz z Partnerem Strategicznym, Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., nasi eksperci przybliżą następujące zagadnienia:

  • Obowiązujący system białych certyfikatów
  • Jak pozyskiwać białe certyfikaty?
  • Jakie są zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii?
  • Jakie są obowiązki podmiotu zobowiązanego w systemie świadectw efektywności energetycznej?

Drugą część będą stanowić warsztaty indywidualne, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji bezpośrednio z ekspertami i uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące funkcjonowania nowego systemu białych certyfikatów.

Zapraszamy do rejestracji

Program Warsztatów

Godzina

Temat

Opis

Prelegent

12:00 – 12:30

Rejestracja 

12:30 – 12:45

Przywitanie uczestników (PI/KAPE). Rozpoczęcie szkolenia

12:45 – 13:30

Pozyskiwanie białych certyfikatów

Wykorzystanie obowiązkowego audytu energetycznego do zaplanowania działań w celu pozyskania białych certyfikatów

Michał Bar - KAPE

13:30 – 13:45

Przerwa kawowa

13:45 – 14:30

Białe certyfikaty w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii

Zasady obrotu białymi certyfikatami na Towarowej Giełdzie Energii, warunki uczestnictwa podmiotu na rynku transakcyjnym

Marta Lach – Dom Maklerski BOŚ

14:30 – 15:15

System białych certyfikatów z perspektywy podmiotu zobowiązanego

Obowiązki  podmiotu zobowiązanego w systemie białych certyfikatów

Dariusz Bukowiec – Tauron Sprzedaż

15:15 – 16: 15

Lunch

16:15 – 16:45

Obowiązujący system białych certyfikatów 

Sposób rozpatrywania certyfikatów przez URE, błędy formalne 

Zdzisław Muras – Ekspert prawa energetycznego

Warsztaty, dyskusje w mniejszych grupach

16:45 – 18:00

Zdzisław Muras – Ekspert prawa energetycznego

Marta Lach – Dom Maklerski BOŚ

Tadeusz Szczepaniak, Dariusz Rasztawicki, Patryk Zając  – Tauron Sprzedaż

Marek Litwinowicz - KAPE

Michał Bar - KAPE

Sposób rozpatrywania certyfikatów przez URE, błędy formalne, jakie przedsięwzięcia można zgłaszać.

Obrót Białymi certyfikatami na TGE

Możliwości współpracy z podmiotem zobowiązanym w formule ESCO

Nowe podejście do białych certyfikatów, współpraca z firmami audytorskimi.