Szkolenia dotyczące usług w zakresie pomocy publicznej

Zgłoś swój udział!

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami regulacji prawnych wspólnotowych zasad pomocy publicznej w nowym okresie budżetowym 2021-2027 zapraszamy Państwa do udziału w cyklu interaktywnych szkoleń dotyczących pomocy publicznej. Szkolenia będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym identyfikacji działalności gospodarczej, badania przesłanek pomocy publicznej, praktyce stosowania zasady de minimis, pomocy inwestycyjnej i pomocy na ochronę środowiska oraz pomocy udzielanej w związku z pandemią COVID-19. Program szkoleń opiera się na przeglądzie aktualnych przepisów wspólnotowych oraz wprowadzonych już oraz proponowanych przez Komisję Europejską zmian przepisów.

Celem warsztatów szkoleniowych jest nabycie przez uczestników umiejętności związanej z badaniem występowania pomocy publicznej oraz oceną spełnienia warunków określonego przeznaczenia pomocy. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty udzielania pomocy publicznej, wynikającej z analizy konkretnych przypadków, orzeczeń sądów czy decyzji Komisji Europejskiej.

Pełna treść oferty handlowej oraz szczegółowy program szkoleń do pobrania poniżej:

Oferta szkoleniowa KAPE

I Blok tematyczny - Definicja MŚP i pomoc de minimis
  21 czerwca 2021 9:00 - I termin
  24 czerwca 2021 9:00 - II termin

Formularz zgłoszeniowy

        DOC                 PDF

II Blok tematyczny - Pomoc COVID i pomoc regionalna na ochronę środowiska
22 czerwca 2021 9:00 - I termin
25 czerwca 2021 9:00 - II termin

Formularz zgłoszeniowy

        DOC                 PDF

III Blok tematyczny - Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska i energetykę EDB
28 czerwca 2021 9:00 - I termin
2 lipca 2021 9:00 - II termin

Formularz zgłoszeniowy

        DOC                 PDF

Zgłoszenie prosimy wypełnić, zeskanować i wysłać mailem na: kape@kape.gov.pl

Cena uczestnictwa w szkoleniu z jednego bloku tematycznego wynosi 480 zł netto od osoby.
VAT zwolniona [ZW] (w przypadku, gdy udział w szkoleniu ma charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%; w pozostałych przypadkach VAT 23%).

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia (elektroniczny), zapewnienie platformy webinarowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, wsparcie techniczne, możliwość e-mailowych konsultacji poszkoleniowych w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.

Żywimy głębokie przekonanie, iż nasze doświadczenie pozwoli na sprostanie Państwa oczekiwaniom w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o współpracy.

Zespół Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.