Środowiskowe aspekty budownictwa drewnianego

raport KAPE dla ministerstwa Środowiska

Na stronie Ministerstwa Środowiska właśnie ukazał się raport pt. "Środowiskowe aspekty nowoczesnego budownictwa drewnianego", który przygotowała Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Zainteresowani znajdą pełną treść raportu pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/budownictwo-drewniane

 

Ministerstwo Środowiska realizuje projekt strategiczny „Budownictwo drewniane”, którego celem jest ograniczenie deficytu mieszkań poprzez inwestycje w drewniane budownictwo ekologiczne, stworzenie warunków do rozwoju branży budownictwa drewnianego w Polsce oraz wykreowanie mody na ekologiczne budownictwo drewniane. Celem analiz przeprowadzonych w ramach raportu jest wskazanie korzyści środowiskowych związanych z rozwojem nowoczesnego budownictwa drewnianego w Polsce oraz przegląd dobrych praktyk dotyczących publicznych mechanizmów wsparcia budownictwa drewnianego funkcjonujących w innych krajach.

 

Szersze wykorzystanie drewna w budownictwie w znacznym stopniu przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez:

• ograniczenie emisji CO2 powstającego przy produkcji stali i cementu,

• wiązanie CO2 na wiele lat w drewnie używanym do produkcji budynków,

• zmniejszenie ilości energii niezbędnej do utrzymania budynków w trakcie ich eksploatacji.

Realizacja inwestycji budowlanych w technologii drewnianej skutkuje pozytywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez:

• oszczędność surowców naturalnych,

• zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych,

• zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów technologicznych oraz ich zagospodarowanie lub utylizację,

• zagospodarowanie niewykorzystanego surowca,

• odzyskiwanie i powtórne wykorzystanie materiałów budowlanych,

• zastępowanie materiałów i wyrobów budowlanych szkodliwych dla środowiska człowieki środowiska przyrodniczego, materiałami "przyjaznymi" dla środowiska,

• utylizację materiałów nieodnawialnych w sposób zapewniający ochronę środowiska przyrodniczego.