Spotkanie z ekspertem KAPE

Plan webinarów - marzec 2021

Szanowni Państwo,

Jest Nam niezmiernie miło, że dotychczasowe "Spotkania z ekspertem KAPE" cieszą się wśród uczestników rosnącą popularnością a nasza wiedza i doświadczenie są pomocne w Państwa działaniach. Nasi Eksperci to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności przy realizacji krajowych i międzynarodowych projektów.

Czekamy na propozycje kolejnych tematów i zagadnień z którymi chcecie Państwo się zmierzyć w Waszej codziennej pracy, a nasze kompetencje i umiejętności mogą pomóc w rozwikłaniu niejasności. Jesteśmy dla Was dostępni we wszelkich sprawach związanych z efektywnością energetyczną, ochroną środowiska oraz problematyką z dziedziny przemysłu, budownictwa oraz gospodarki niskoemisyjnej.

W marcu przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy webinarów:

Nowe etykiety energetyczne
03.03. (środa), godz. 11:00

Webinarium omawiające obowiązującą od 1 marca br. nową etykietę energetyczną. Podczas spotkania dowiecie się:
➡ O nowej skali etykietowania energetycznego od A do G,
➡ Które grupy produktów są objęte nową etykietą energetyczną,
➡ O nowych elementach znajdujących się na etykiecie,
➡ Jakie są korzyści wynikające w wyboru energooszczędnych urządzeń.

Naszym ekspertem będzie Marta Mazurkiewicz, specjalista w Dziale Projektów i Ekspertyz KAPE, ekspert w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska, koordynator krajowych i międzynarodowych projektów związanych z promowaniem efektywnych energetycznie urządzeń.

Rejestracja 
 
Wykorzystanie narzędzia THERMOS do planowania energetycznego w mieście/gminie
10.03. (środa), godz. 11:00

Podczas warsztatu dowiecie się:
➡ Czym jest narzędzie THERMOS i jak może wspomóc procesy planowania energetycznego w gminach/miastach,

➡ Kto może korzystać z narzędzia THERMOS i dlaczego warto z niego skorzystać,
➡ Jakie są dotychczasowe przykłady zastosowania, wraz z krótki pokazem jego wykorzystania.

Naszym ekspertem będzie Wojciech Stańczyk, Specjalista w Dziale Projektów i Ekspertyz KAPE, absolwent wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Prowadzi i realizuje zadania w międzynarodowych i krajowych projektach m.in. z zakresu efektywności energetycznej w tym systemów wsparcia i wdrażania postanowień unijnych dyrektyw.

Rejestracja 

Budynki użyteczności publicznej pasywne i energooszczędne - zalety i możliwe trudności
17.03. (środa), godz. 11:00

Podczas warsztatu powiemy Wam:
➡ Na temat charakterystyki budynków pasywnych i energooszczędnych,

➡ Jakie są zalety w kontekście aspektów zdrowotnych, prośrodowiskowych i ekonomicznych,
➡ O potencjalnych zagrożeniach związanych z  przegrzewaniem budynków, wysokimi kosztami realizacji, błędach w realizacji oraz z niewłaściwym użytkowaniem.

Naszym ekspertem będzie Michał Pierzchalski - dyrektor Pracowni projektów budownictwa energooszczędnego KAPE, ekspert w zakresie budownictwa energooszczędnego i niskoenergochłonnego. Doktor inżynier architekt, certyfikowany europejski projektant Passive House (PHI), autor publikacji naukowych dotyczących budownictwa energooszczędnego, prośrodowiskowego oraz analiz śladu węglowego w budownictwie.

Rejestracja 

Nowe warunki udziału w programie "Stop smog"
24.03. (środa), godz. 11:00

Podczas warsztatu nasz ekspert zaprezentuje:
➡ Jakie zmiany zaszły w porównaniu do poprzedniej wersji programu,

➡ Kto stanowi grupę docelową programu,
➡ Powiązanie „Stop Smog” z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
➡ Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB) jako pomoc w identyfikacji źródeł niskiej emisji w budynkach,

➡ Jak wygląda wsparcie walki z ubóstwem energetycznym.

Naszym ekspertem będzie Arkadiusz Węglarz, doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energetycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Rejestracja 

Mieszkania komunalne za przekazanie gruntów pod budowę - efekty ustawy "lokal za grunt"
31.03. (środa), godz. 11:00

21 stycznia br. została podpisana przez prezydenta ustawa o rozliczaniu ceny lokali budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Jej efektem jest możliwość nabywania gruntów od gmin przez inwestorów w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym.
Podczas warsztatu opowiemy Wam:
➡ Jakie są modele współpracy pomiędzy gminą a inwestorem,
➡ O korzyściach dla samorządów i inwestorów,
➡ O dodatkowych zachętach dla gmin,

➡ O przykładach możliwych inwestycji


Naszymi ekspertami będą:
Antonina Kaniszewska - kierownik działu Gospodarki Niskoemisyjnej KAPE, ekspert w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, przygotowywania dokumentów strategicznych dla gmin oraz kompleksowym kształtowaniem i wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Autorka oraz współautorka wielu opracowań tematycznych oraz ekspertyz związanych z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie oraz zarządzaniem energią w gminach.
Michał Pierzchalski - dyrektor Pracowni projektów budownictwa energooszczędnego KAPE, ekspert w zakresie budownictwa energooszczędnego i niskoenergochłonnego. Doktor inżynier architekt, certyfikowany europejski projektant Passive House (PHI), autor publikacji naukowych dotyczących budownictwa energooszczędnego, prośrodowiskowego oraz analiz śladu węglowego w budownictwie.


Rejestracja 

Udział w naszych webinariach jest bezpłatny. Linki do poszczególnych spotkań na platformie MS Teams wysyłamy zarejestrowanym Uczestnikom w korespondencji mailowej (nie jest wymagane posiadanie konta na Teams).

Zachęcamy do skorzystania z wiedzy i wsparcia ekspertów KAPE!
Wspólnie możemy Więcej!

Zespół Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.