samochody elektryczne - CZY TO SIĘ OPŁACA?

SKORZYSTAJ Z PORADY EKSPERTA

W ostatnich miesiącach coraz więcej mówi się o elektromobilności. Z jednej strony widzimy promocję pojazdów elektrycznych, a także tych napędzanych na LNG czy CNG, z drugiej strony analizowane jest wprowadzenie dodatkowych opłat, dotyczących tankowania samochodów zasilanych benzyną i olejem napędowym. Z pewnością wszystkie te działania, w końcowym efekcie, wpływać będą na redukcję emisji zanieczyszczeń. Pamiętać jednak należy, że każda inwestycja powinna być opłacalna.


Eksperci KAPE z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Oferujemy analizę opłacalności wymiany floty pojazdów lub jej części na pojazdy o napędzie elektrycznym uwzględniając ryzyko wprowadzenia opłaty paliwowej w przypadku tankowania benzyny i oleju napędowego oraz szanse wycofania akcyzy na gaz ziemny CNG i LNG, jak również pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Sprawdź czy elektromobilność się opłaca i napisz do nas!

Anna Wierzchołowska-Dziedzic

Kierownik Projektu - Dział Projektów i Ekspertyz