Przedstawiciele KAPE Na Radzie Programowej CEEK

Termomodernizacja i Dekarbonizacja Budynków Kolejowych

29 października 2020 odbyło się spotkanie Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), w którym brali udział przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Zbigniew Kidawa przedstawił założenia programu „Termomodernizacja i dekarbonizacja budynków kolejowych”. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji oraz zastąpienie dotychczasowego ogrzewania budynków kolejowych kotłami węglowymi, przez alternatywne źródła energii. Podjęte zostaną także działania termomodernizacyjne obiektów wykorzystywanych przez kolej (dworce, nastawnie, biura, magazyny i warsztaty). Program przewiduje także wdrożenie systemu zarządzania energią w zmodernizowanych budynkach.

Cele, jakie stawiamy przed tym programem to:
•    Zastosowanie niskoemisyjnych i alternatywnych źródeł energii do ogrzewania budynków wykorzystywanych przez kolej jako cel zgodny z długofalową polityką państwa
•    Obniżenie zużycia energii przez budynki kolejowe i oszczędność kosztów
•    Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie niskiej emisji
•    Zdiagnozowanie niekontrolowanego i ponadnormatywnego zużycia paliwa stałego do ogrzewanie budynków kolejowych

Podczas spotkania poinformowano także, że w ramach programu „Termomodernizacja i dekarbonizacja budynków kolejowych” planowane jest podjęcie współpracy ze spółką PKP PLK S.A..

Wśród innych zagadnień poruszanych przez Radę Programową CEEK na pierwszy plan wysuwa się przyjęcie do grona członków CEEK przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), a także podjęcie współpracy pomiędzy spółkami PKP Energetyka i PKP Cargo w zakresie zasilania infrastruktury PKP Cargo z Odnawialnych Źródeł Energii.