Przedstawiciele KAPE Na Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców

Wsparcie dla MŚP

Przedstawiciele Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii byli gośćmi na XVII Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbyło się w Gdańsku z inicjatywy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w dniu 1 października.

Prezes KAPE Zbigniew Szpak, wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Przedsiębiorcy wobec wyzwań polityki klimatycznej. Doświadczenia sektorowe i perspektywy na przyszłość”, podczas którego przedstawił sytuację w MŚP w Polsce w kontekście rosnących kosztów energii oraz zmiany w kierunku gospodarki 0-emisyjnej, która jest wymogiem stawianym przez Unię Europejską. Ponadto zaprezentował projekt „Techniczne wsparcie promowania audytów energetycznych oraz inwestycji w poprawę efektywności energetycznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” i przedstawił dane z badań dotyczących oceny kosztów energii w kosztach przedsiębiorstw. Omówił obszary oszczędności energii w przedsiębiorstwie jako przykład czynników silnie skorelowanych z wielkością zatrudnienia w badanych firmach.

Prezes Szpak ogłosił również rozpoczęcie dwóch nowych projektów realizowanych przez KAPE i wspierających MŚP w zakresie efektywności energetycznej, tj.: DEESME (Developing national schemes for energy efficiency in SMEs) i LEAP4SME (Linking Energy Audit Policies to enhance and support SMEs towards energy efficiency)."