Projekt Ministerstwa Finansów w sprawie nowej ulgi podatkowej za termomodernizację

czyste powietrze

W celu ograniczenia problemu smogu w Polsce od września ma ruszyć rządowy program „Czyste Powietrze”. Jego beneficjenci będą mogli otrzymać z NFOŚiGW pożyczki oraz bezzwrotne dotacje na cele związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych. Dotacje te mają być skierowane dla mniej zamożnych gospodarstw, w których miesięczny dochód nie przekracza 1600 zł na osobę.

Co z osobami o dochodach wyższych niż 1 600 zł/os ?

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy o miesięcznych dochodach powyżej 1600 zł na osobę, rozliczający się według stawki 19% lub płacący podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ma to stanowić zachętę do przeprowadzenia termomodernizacji dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy będą w stanie sfinansować przedsięwzięcie termomodernizacyjne bez korzystania ze środków publicznych.

Wysokość ulgi

Od podatku będzie można odliczyć 23% wydatków poniesionych na cele termomodernizacji, przy czym maksymalna kwota ulgi wynosi 53 tys. zł. Czas trwania realizacji przedsięwzięcia nie może być również dłuższy niż 3 lata. Aby móc skorzystać z ulgi konieczne będzie przeprowadzenie audytu energetycznego, potwierdzającego efektywność działań termomodernizacyjnych.

Ulgą nie będą objęte wydatki, które zostały dofinansowane ze środków publicznych lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, a także takie, które zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od przychodów. Ma to zapobiec otrzymaniu wsparcia finansowego dwukrotnie na tą samą inwestycję.

Według projektu, ulga termomodernizacyjna ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Więcej informacji: dofinansowania@kape.gov.pl