prezes URE ogłosił rozstrzygnięcie piątego przetargu na BIAŁE CERTYFIKATY

prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił 20 lipca 2017 roku wyniki piątego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Krajowa Agencja Poszanowania Energii osiągnęła 92,6% skuteczności złożonych ofert.    serdecznie dziękujemy naszym Klientom za efektywną współpracę i zaufanie.

 

Z 2428 wszystkich ofert przetargowych, które złożono w przetargu, komisja przetargowa ostatecznie wybrała 2065 ofert (3 zostały wycofane przez podmioty przystępujące do przetargu), 327 zostało odrzuconych z powodu braków formalnych lub niespełnienia warunków, o których mowa w § 10 ust. 3 rozporządzenia przetargowego[i], a 33 oferty nie zostały wybrane z uwagi na niespełnianie kryteriów, określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Łączna  wartość świadectw efektywności energetycznej, przyznanych w ramach piątego przetargu wynosi 806 743,129 toe.

Podmioty, które zostały wybrane w postępowaniu przetargowym, mogą ubiegać się o uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej. W tym celu należy złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (po przetargu) (wzór na stronie URE).