PO NOWELIZACJI USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KOMENTARZ KAPE

W czerwcu Sejm przyjął nowelizację ustawyz dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej w zakresie przedłużenia terminu ważności świadectw efektywności energetycznej, wydanych w przetargach Prezesa URE na mocy starej ustawy, do dnia 30 czerwca 2021 r. Oznacza to, że podmioty zobowiązane będą mogły zrealizować nimi obowiązek efektywnościowy za dodatkowe dwa lata – 2019 oraz 2020.

Komentuje dr Sebastian Gurgacz, Zastępca Dyrektora Działu Efektywności Energetycznej KAPE:
- Decyzję tę oceniam pozytywnie. Szacowana nadpodaż białych certyfikatów z okresu obowiązywania starej ustawy (o indeksie PMEF) była równa rocznemu obowiązkowi umarzania. Przedłużenie ich ważności o dodatkowe 2 lata spowoduje najprawdopodobniej wzrost cen tych świadectw, być może do poziomu opłaty zastępczej. Na dwóch sesjach giełdowych po ogłoszeniu projektu nowelizacji dało się zaobserwować wzrost z 30 PLN/toe do ok. 600 PLN/toe, czyli ceny z końca 2018 r. Również wolumen sprzedaży był znacząco wyższy w porównaniu z kilkoma ostatnimi sesjami. Sytuacja będzie bardzo korzystna dla przedsiębiorców, którym nie udało się sprzedać certyfikatów po satysfakcjonującej dla nich cenie oraz dla tych, którzy zdecydowali się zaryzykować i do końca liczyli na przedłużenie ich ważności.