Pierwsza w historii Elewarr instalacja fotowoltaiczna, powstała przy współpracy z KAPE

KAPE partnerem merytorycznym projektu

   Dnia 22 lipca 2021 r. podczas spotkania symbolicznie inaugurującego rozpoczęcie skupu rzepaku i pszenicy, Elewarr uruchomił pierwszą w swojej historii instalację fotowoltaiczną, która powstała przy współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A.

  Dyrektor Oddziału Malbork, Pan Hubert Grzegorczyk, poinformował przybyłych gości o pierwszej w historii Elewarr instalacji fotowoltaicznej, która w czerwcu br. została oddana do użytku na budynku administracyjnym.  Przy realizacji inwestycji elewator Malbork ściśle współpracował z Krajową Agencją Poszanowania Energii - partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.


  KAPE wykonało dla Elewarru audyt energetyczny oraz "Koncepcję wykorzystania instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej" obejmującą:
  • Analizę aktualnego stanu: zapotrzebowania na energię elektryczną, profil zużycia energii elektrycznej oraz koszty energii elektrycznej.

  • Analizę potencjału technicznego realizacji projektu (w tym ocenę dostępnej powierzchni pod planowaną inwestycję).

  • Analizę możliwości zastosowania instalacji PV: określenie mocy generatora PV, liczby modułów PV i ich usytuowania, symulację uzysku energetycznego i propozycję optymalnego modelu biznesowego dla instalacji PV.

  • Analizę ekonomiczną: nakłady inwestycyjne i ocena efektywności ekonomicznej inwestycji (SPBT, NPV, IRR).

  • Analizę ekologiczną inwestycji: redukcja emisji CO2 i inne korzyści.


  KAPE przygotowała również Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz projekt umowy z wykonawcą. Od samego początku eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii uczestniczyli w procesie analizy ofert od potencjalnych wykonawców oraz wspierali merytorycznie Elewarr w trakcie ustaleń z wykonawcą. Kolejnym etapem współpracy była kontrola podczas prac oraz pomoc podczas odbioru gotowej instalacji. W całym procesie, KAPE zapewniło kompleksową obsługę, począwszy od pierwszych analiz opłacalności i koncepcji wykorzystania PV, poprzez cały proces inwestycyjny, aż do rozpoczęcia pracy instalacji PV.

  "Moc tej instalacji wynosi 46,25 kWp. Ona rekompensuje ok. 8 proc. energii zużywanej w cyklu rocznym przez magazyn w Malborku. Instalacja składa się ze 125 modułów, z których każdy posiada moc 370 W. Instalacja działa w modelu producenckim pozwalającym odebrać 0,7 kWh energii elektrycznej z sieci za każdą 1kWh oddaną. Ogromnie dziękuję Zarządowi Elewarr za to, wyraził zgodę aby, ta instalacja powstała. Wpisujemy się powoli w zielony ład i politykę energetyczną Unii Europejskiej" – mówił Hubert Grzegorczyk, Dyrektor Oddziału Malbork Elewarr Sp. z o.o.

  Następnie podziękował Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. za współpracę merytoryczną, w tym Wiceprezes Marioli Zmudzińskiej. Wspólnie z Prezesem Zarządu Elewarr nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.


  "Dzięki współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Elewarr przygotował strategię energetyczną Spółki. Mamy świadomość, że w ciągu kilku najbliższych lat ceny energii elektrycznej poszybują w górę, dlatego chcemy inwestować w odnawialne źródła energii. W niedługim czasie będziemy chcieli zbudować i uruchomić w innych naszych magazynach instalację PV. To co udało się nam w Malborku jest dużym skokiem innowacyjnym dla całego Elewarru" – powiedział Daniel Alain Korona, Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.


  - "KAPE od ponad 25 lat działa w obszarze efektywnego zarządzania energią, bazując na wiedzy technicznej i ekonomicznej wspólnie z naszymi Klientami dążąc do zrównoważonego energetycznie świata. Współpracujemy zarówno z przedsiębiorstwami, jak i z jednostkami samorządu terytorialnego. Praca z profesjonalnym zespołem Elewarru Malbork, pod kierownictwem Pana Dyrektora Huberta Grzegorczyka, to praca dobrze zorganizowana, konstruktywna, z myślą o rolnikach, przyszłości, oszczędności oraz wspierająca działania na rzecz ochrony środowiska. Gratulujemy Zarządowi Grupy Elewarr wychodzenia w taki sposób, naprzeciw poprawie efektywności energetycznej firmy oraz działań skierowanych na rzecz ochrony klimatu. Jestem dumna, że mogliśmy te działania wesprzeć. Jeszcze raz Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów" – tymi słowami podsumowała dotychczasową współpracę Mariola Zmudzińska, Wiceprezes Zarządu KAPE S.A.


  Podczas spotkania uczestnicy mogli również uzyskać wiele przydatnych informacji oraz zapoznać się z działalnością KAPE.


  Krótka fotogaleria znajduje się poniżej: